Herman van der Made
Beeldstenen
 
  op droogvallend strand
blijven zwerfstenen achter -
een vlinder strijkt neer.